Bán căn hộ không chỗ gửi xe: Chủ đầu tư phải chứng minh bằng được 'hầm của tôi'!

Hợp đồng mua bán mập mờ, lờ đi sở hữu hầm gửi xe, người mua căn hộ rơi vào thế yếu trong tranh chấp. Nếu chủ đầu tư không chứng minh được thì không thể nói đó là sở hữu riêng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post